شرکت آلمانی «زیمنس» بنایی ساخته است که به اعتقاد سازندگان، پیشرفته‌ترین و سازگار‌ترین ساختمان برای محیط زیست در جهان است.

ساختمان شیشه‌ای «کریستال»، که در نزدیکی پارک المپیک لندن قرار دارد ۶۵ درصد کمتر از دیگر ساختمان‌ها آلودگی ایجاد می‌کند. این بنا از انرژی برق تولید شده توسط صفحه‌های خورشیدی استفاده می‌کند و بخشی از این انرژی را نیز برای مواقع اضطراری ذخیره می‌کند. ذخیره سازی انرژی توسط لوله‌های زمین گرمایی انجام می‌شود.

هتی هارتمن، معمار می‌گوید: